De Algemene Ledenvergadering van Provoet is in september digitaal gehouden. In de vergadering werd het nieuwe beleidsplan van Provoet gepresenteerd. Dat beleidsplan heeft gevolgen voor de accreditatie van veel workshops en cursussen. Veel aanbieders van workshops, cursussen, lezingen en andere activiteiten, kunnen straks geen accreditatie punten meer krijgen in het domein voetzorg.

Eigenlijk alle activiteiten die echt voetgericht zijn, vakinhoudelijk, producttrainingen kunnen nu alleen nog vallen in domein Voetzorg en daarin mogen vanaf januari alleen erkende opleiders hun materiaal aanbieden. Die erkende positie is helaas voor veel kleine aanbieders van workshops niet haalbaar en wij staan daarmee effectief buiten spel. Je kunt namelijk alleen erkend zijn als je ook de branche opleiding pedicure/medisch pedicure aanbiedt. Heel erg jammer en ik vraag me af of de stemmers zich dit gevolg goed hebben gerealiseerd.

Grappig genoeg, is de titel van het beleidsplan 2021-2025 “Iedereen doet mee”.

Naar mijn mening wordt de keuzevrijheid van de leden ernstig beperkt op deze manier. Er wordt niet gekeken naar de kwaliteit van het aangebodene of de kwaliteit van de aanbieder. Via deze link kun je het beleidsplan doorlezen.

Ook onze UniBrace workshop valt straks helaas buiten de punten. Maar voor wie echt voor kennis, vaardigheid, innovatie en professionaliteit wil gaan in plaats van een cursus puur voor de punten, blijft de workshop UniBrace een super mooie aanvulling voor je praktijk.

Je bent van harte welkom, ook in 2021!

Don`t copy text!